martes, 23 de septiembre de 2014

En defensa del Cabanyal-CanyamelarLa AVV de Natzaret apoya las alegaciones para retirar la propuesta de modificación del Plan del Cabanyal-Canyamelar y además pide al Ayuntamiento que tome en consideración la alternativa planteada para vertebrar la ciudad con el frente marítimo consistente en prolongar el Jardin del Turia hasta su reencuentro con el mar.

Creemos que no hay ninguna necesidad de romper el equilibrio urbano de la trama histórica del Cabanyal cuando la legítima aspiración de conectar la ciudad con el frente marítimo -siendo como es Valencia una ciudad fluvial y marítima- tiene su mejor y natural expresión a través del viejo e histórico cauce del río Turia que por lo demás precisa de un final digno del jardín que atraviesa toda la ciudad. Ni la Avenida del Puerto o la de los  Naranjos, ni la hipotética y cuestionada prolongación de Blasco Ibáñez tienen el potencial, el simbolismo, la legitimidad histórica, el consenso, ni la sostenibilidad  suficiente como el cauce histórico del río parcialmente conquistado por la movilización ciudadana en la década de los años 70 del siglo XX. Decíamos entonces: El llit del Túria és nostre i el volem verd"... a lo que ahora añadimos "net i obert al mar". Si bien para ello es necesario completar el último tramo del Jardín del Turia hasta Natzaret con una solución hidráulica que evite contaminaciones y desbordamientos. Y que el río recupere su salida abierta al mar Mediterráneo, con un Parque de Desembocadura articulado con la Marina y la fachada litoral norte y sur.

Qui no sàpiga arribar a la mar, que busque un riu per company.

Julio Moltó
Portavoz
Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret

La Associació de Veïns de la Dehesa de El Saler, per la Defensa d’un Transport de Qualitat i Igualitari

Setembre 2014
La Associació de Veïns de la Dehesa de El Saler, component de la Plataforma per la Defensa d’un Transport de Qualitat i Igualitari, que agrupa a diverses associacions,
MANIFIESTA:
1.- Que com a ciutadans de València no rebem els servicis que per dret tenim, en les mateixes condicions que qualsevol veí de la ciutat de València.
2.- Que com a ciutadans de València complim amb els mateixos deures que qualsevol altre veí de la ciutat.
3.- Que davant per tant d’allò que representa un greuge comparatiu en relació al transport,  exigim que la E.M.T. de València assumisca de manera inmediata el servici públic d'autobusos, amb una establida línia València/El Perellonet.
4.- Que la normalització i millora del Transport Públic cap a les Pedanies del Sud, al reduir la pressió del transport privat,  contribuirà a la lluita contra la contaminació mediambiental del Parc Natural de la Devesa/Albufera, patrimoni de tots els valencians i valencianes.
5.- Que esta mesura afecta no sols als veïns de les pedanies del sud (El Saler, El Palmar i El Perellonet, al voltant de 4.000 persones empadronades, que en determinades èpoques de l’any arriben a ser deu vegades més), sinó també al conjunt de la ciutadania de València i contornada.
6.- Creiem amb fermesa, que esta reivindicació està recolzada per tots els valencians i valencianes, que no poden entendre com l'Empresa Municipal de Transport arriba fins altres poblacions distants d'ella fins a 10 Km (Vinalesa, per exemple), i comprova com per a desplaçar-se i visitar el seu patrimoni natural i gaudir d'ell, ha de pagar molt més pel transport.
7.- EXIGIM per tant que l'Ajuntament de València prenga les mesures oportunes per a corregir esta incongruència discriminatòria, igualant l’actual servici públic de transport al de la resta de la ciutat en tots els aspectes, i/o lidere la negociació de la renovació de la concessió i l'estudi de les alternatives, posant-nos a la seua disposició per a aportar les opinions i peticions dels veïns,en quant a tarifes, freqüència de pas, parades, etcètera.
8.- Per tot lo exposat anteriorment, la nostra Associació, com a component de la Plataforma en Defensa d’un Transport públic i de Qualitat, va sol.licitar al seu moment una reunió urgent amb l'Ajuntament de València/Regidoria de Transports, Sr. Mendoza, i la propia Alcaldessa de València, Na Rita Barberà Nolla, sense cap resposta fins al moment. I és per això que  tornem a demanar de nou una reunió amb les nostres autoritats municipals, per tal d’exigir  l’acceptació de les nostres justes reclamacions,  mai no tractades ni ateses.

Presidenta: Ana Gradolí Catalá 

Les AAVV de les pedanies del Litoral sud reclamen un transport publique i de qualitat


L'escrit n'és el va a llegir Raquel, secretària de l’Associacions de Veïns de El Palmar, a la comissió d'urbanisme:

"Bon dia, sóc Raquel, Secretària de l’Associacions de Veïns de El Palmar, i haig de agrair, primer que res, en nom de totes les associacions de les pedanies del Sud, el que ens deixen intervindre en aquesta comissió.

Com vostés ben bé saben, El Palmar, El Saler,  la seua Devesa i El Perellonet, pertanyem a  aquestes pedanies. És a dir, SOM VALÈNCIA.

Varem crear a tal fi, una Plataforma per la Defensa d’un Transport Públic, de qualitat i igualitari, per a les nostres pedaníes del Sud, de la qual formem part els membres de les diferents associacions de cada pedania, i estem recolzats per altres diverses associacions i entitats culturals de les susdites pedanies.

I venim, doncs, a exposar el següent:
Com a ciutadans de València que som, ens sentim discriminats, atès que no rebem els servicis que per dret tenim, en les mateixes condicions que qualsevol altre ciutadà de València, mentre que en canvi, sí acomplim amb els mateixos deures. I és per allò que demanem  allò que en justicia ens correspon : l’arribada a les nostres demarcacions del transport públic de l’EMT, en les degudes condicions més amunt citades.
Els cite al respecte, el que diu l’art. 2º del Reglament de l’EMT:

“El ámbito de aplicación del presente reglamento es el término municipal de Valencia, sin perjuicio de la circulación interurbana de las líneas que resulten necesarias para la comunicación de los puntos de este término municipal, separados del núcleo urbano”

Concretament a El Palmar, possiblement la pedanía més afectada per aquesta qüestió, tan sols tenim cinc autobuses al dia, cinc, repetisc, i això ha fet que es limitara molt el poder accedir als servicis que la ciutat oferix, ja que on vivim manquem de molts d’ells. La qual cosa ens obstaculitza l’acompliment de moltes de les nostres necessitats, com és el fet d’anar a treballar, estudiar, o simplement gaudir. En definitiva, VIURE. 

I ja són molts els anys que portem patint açò, persones majors que no poden conduir, joves que encara no tenen l’edat per traure’s el carnet, persones que per la seua discapacitat necessiten del transport, o aquelles altres que per qualsevol motiu, no disposen de vehicle per poder desplaçar-se. I també visitants que vénen i se’n van. Estem encara patint el fet de tindre que caminar de vegades dos kilòmetres i mig, per tal d’arribar a un punt de pas d’una línia regular d’autobusos, que damunt és més cara. 2’50 euros per anar a un centre metropolità, del que tan sols distem uns 20 kilòmetres des d’on vivim, caminant a més per una carretera  de poca visibilitat i perillosa, tant per als vianants, com per als propis vehicles  que la transiten. I venim suportant tot açò des de fa molts anys, mentre seguim igual en ple segle XXI.

Senyors i Senyores, les pedanies del Sud EXISTIM. No som invisibles, som més de 4.000 habitants que a més a més en determinades èpoques de l’any, arriben a ser deu vegades més. És a dir, aquesta problemática assenyalada, no ens afecta sols als veïns i veïnes de les pedanies del Sud, sinó també al conjunt de la ciutadania de València i la seua contornada. 

Reivindiquem, doncs, el dret i la necessitat de tindre un transport públic i de qualitat, tant per als residents com per als visitants. És de tot punt incongruent que les nostres zones apareguen com a visites recomanades  en les guíes turístiques, i no se’ls facilite l’accés als visitants, i és el cas que això comporta una certa responsabilitat  administrativa, que deuria  d’oferir, promocionant-los adientment, una millor imatge d’aquestos paratges. No sols es tracta  de  posar un bus turístic (No es sols posar un bus turístic, que no es barat i s'ho poden permetre un quants i a més a més els residents no podem ni siquiera fer ús d'ell, on vivim persones i van i venen persones.)
I continuant amb les nostres al.legacions, volem també acollir-nos al que diu la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, 7/85, al seu article 26: 

Artículo 26.
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c)En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d)En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Aquest és un dret del que encara no hem pogut gaudir i tanmateix estem pagant. Nosaltres formem part de València, i l’actual línea que fa el servici ens resulta molt cara, com ja hem assenyalat, i a més a més tarda una hora en arribar al centre, quan és sabut i ja hem dit abans, que estem situats a penes a uns 20 kilòmetres. Volem per tant i exigim, major freqüència de pas i trajectes directes.

Bo, continuem a l’espera, i a banda de tot el que hem dit, ens agradaría què ens informaren directament, i no de què tinguérem que assabentar-nos per la premsa, del fet que s’estiga negociant amb l’actual línea que fa el servici, tractant d’acordar els preus com els de l’EMT, o de què s’estiga estudiant que puga assumir aquest servici l’Ajuntament …Senyores, senyors, que l’Ajuntament som TOTS. I entenem que si es demana una reunió formalment pel registre d’entrada amb el Sr. Regidor responsable o la Sra. Alcaldessa, com ja hem fet en vàries ocasions, deuríen, com a mínim, contestar-nos, reunir-nos i informar-nos del que pensen fer al respecte. ¿Què  menys que  que preguntar a l’usuari….?. Això es diu DEMOCRÀCIA.

¿ Per què sí es reuneix el Sr. Regidor de Transports amb l’Associació d’Empresaris, i no amb la ciutadania que reclama eixe dret ? No ho entenem, ens volen donar un servici, o hi ha altres interessos ocults, en tant que no es vol parlar amb nosaltres ?

Ja per a concloure, dir-los que ja estem farts, farts de dubtoses declaracions de les que sempre hem estat exclosos. Volem solucions als nostres problemas i el transport  és fonamental. El necessitem i el volem.

Moltes gràcies."

Compromís denuncia la degradació del barri de Natzaret

Joan Ribó presenta una moció al ple per a que es complisca el pacte Ajuntament-Autoritat Portuària signat en 1986

El barri de Natzaret ha patit durant els últims vint anys un procés gradual de degradació, provocat per l’ampliació del Port de València. Esta ampliació ha suposat la perduda de les platges, i fins i tot el tancament amb una rotonda l’eixida del riu Tùria amb el mar.

Al 1986 l’Ajuntament de València i el Port de València signaren un acord per a resoldre els problemes urbanístics de l’ordenació de l’entorn portuària amb la finalitat de garantir que la relació entre el Port i la ciutat de València fora el més harmònica possible en tot el procés d’ampliació del Port de València que anava a iniciar-se i suposaria un perjudici molt important per al barri de Natzaret afectat per la seua proximitat.

Des de Compromís acusen a l’Ajuntament i a l’Autoritat Portuària de no complir este conveni, ja que el barri no tenen encara la zona verda als solars de Moyresa promesa fa més de 28 anys i pateixen les inundacions ja que l’eixida del riu es troba obstruïda.

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha presentat una moció al ple de setembre exigint el compliment del conveni signat en 1986 entre l’Ajuntament i el Port i la reobertura del Tùria al mar prolongant el jardí.

Joan Ribó ha declarat: “Barberà forma part del consell d’administració de l’Autoritat Portuària i cobra dietes, la seua obligació com a alcaldessa de la ciutat és que defense els interessos dels veïns de Natzaret front als interessos del Port. La situació del barri de Natzaret és insostenible i necessita del compromís del consistori”.Compromís denuncia la degradación del barrio de Nazaret

Joan Ribó presenta una moción en el pleno para que se cumpla el pacto Ayuntamiento-Autoridad Portuaria firmado en 1986

El barrio de Nazaret ha sufrido durante los últimos veinte años un proceso gradual de degradación, provocado por la ampliación del Puerto de Valencia. Esta ampliación ha supuesto la perdida de las playas, e incluso el cierre con una rotonda la salida del río Turia al mar.

En 1986 el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia firmaron un acuerdo para resolver los problemas urbanísticos de la ordenación del entorno portuario con el fin de garantizar que la relación entre el Puerto y la ciudad de Valencia fuera la más armónica posible en todo el proceso de ampliación del Puerto de Valencia que iba a iniciarse y supondría un perjuicio muy importante para el barrio de Nazaret afectado por su proximidad.

Desde Compromís acusan al  Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria de no cumplir este convenio, puesto que el barrio no tienen todavía la zona verde en los solares de Moyresa prometida hace más de 28 años y sufren las inundaciones puesto que la salida del río se encuentra obstruida.

Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha presentado una moción al pleno de septiembre exigiendo el cumplimiento del convenio firmado en 1986 entre el Ayuntamiento y el Puerto y la reapertura del Turia al mar prolongando su jardín.

Joan Ribó ha declarado: “Barberà forma parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y cobra dietas, su obligación como alcaldesa de la ciudad es que defienda los intereses de los vecinos de Nazaret frente a los intereses del Puerto. La situación del barrio de Nazaret es insostenible y necesita del compromiso del consistorio”.