OBJETIUS 2018


Pobresa:
* Reivindicar un Pla Integral de Lluita contra la Pobresa en el Barri. 
* Participació en la plataforma Pobresa Zero Natzaret.
* Continuar amb els Programes d'Acollida, Acompanyament, Interculturalitat i Ocupació.


* Amenaces Port
* Disseny participatiu de la frontera barri, Ciutat, Port.
* Reprendre la reurbanització del barri.
* Entrega i seguiment del decàleg de reivindicacions estatals de l'A.VV.
* Seguiment estructuració BUS Natzaret.


Aniversari AVV:
* 2ª quinzena de febrer. Exposició alumnes Arquitectura.
* Exposició d’escultures (fusta i metall).
* Historia sobre primer any.
* Audiovisual pedagògic sobre historia de l’AVV durant el 40 anys. Película i llibre fotogràfic.
* Debat sobre Participació.