FONS JUAN CASTAÑO

Material catalogat del fons Juan Castaño a data de septembre de 2008: + Biblioteca: 723 documents entre llibres, llibrets fallers, comics, enciclopedies, etc…
+ Arxiu:
Fotografíes: 696 escaneades
Postals: 94
Estampes: 30
Cartes/ Correspondencia: 44
Manuscrits: 52
Articles publicats: 4
Notícies escaneades: 160 (de Natzaret)
Notícies sense escanear (en bloc):+ de 6000
Registres complets:1227
Es podrà accedir al fons a través de contacte amb l´Associació de Veïns vía e-mail o per telèfon, per a concertar cita. Es recorda que el material a consulta es privat, sempre que es vullga fotocopiar o adquirir material en prestec es deu consultar amb els responsables del centre.

Per expresa voluntat de Juan Castaño, la seua viuda dóna aquest fons a l´Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret. Una vegada que ha sigut catalogat, s´ha possat a disposició del public. Actualment es mostra al Centre de Joventut.
 
Mostra de la fototeca disponible: