TREBALL EN RED

ESTRATÈGIA INTEGRAL D´INMIGRACIÓ El conveni signat amb la Conselleria d´Inmigració i ciutadania es una oportunitat per a reprendre la reivindicació del plan integral de Natzaret i treballar de manera coordinada amb la Generalitat.

Partir del Conveni per el desenvolupament del Proyecte recorreguent Junts que pretendreix continuar traballant desde la realitat dels nous-ves i vells veïns , (“inmigrants” i persones amb situació de vulnerabilitat social).

Per lo Qual es important plantejar també una intervenció Integral que abaste la totalitat de les reivindicacions actualitzades i contextualitzades del Plan Integral que tinguen competencies en la Generalitat.

Educacio:

- Escol-la Infantil 0-3 anys.
- Equipament educatiu Moreres II.
- Institut en “Manuel Montoya”
- EPA Consolidació i Millora

Urbanisme:

- PAUM: última fase reurbanització.
- 2ª fase unifamiliars “Casitas papel”.
- Jardí Punta-ZAL.
- 2ª fase unifamiliars “realojados ZAL”

Transport:

- Estacioneta (antiga estació FEVE, (el 22-12-08 es va aprovar en el Consell Valencia de Cultura, per a que siga declarat com a bé de relevància local.) Informe que es passa a les Administracions competents aconsellant que es declare bé de relevància local.

Medi Ambient:

- Retirada de la Llicència ambiental integrada a Bunge-Moyresa.
- Inundabilitat F1.
- Ús públic infraestructures (mitjançar amb l´ Ajuntament i port)
- Suport i mediació entre altres administracions i/o entitats públiques.

Port:

- Frontera sur
- Benimar

Ajuntament:

- Marazul
- Ús públic infraestructures

Servicis Socials:

- ALIMENTACIÓ: DERET HUMÀ BASIC. Com garantizar-lo? Fulla de ruta: compromis d´elaborar un proyecte de llei o el que corresponga per garantizar-lo. Mentres tant: Com dignificar i millorar repartiment d´aliments: bono-cheque aliments, acord supermercats, mercats municipals.
- Centre de día i residencia de la tercera edat
- Albergue i centre de Formació per al treball
- Narcotrafic
- Casal de la pau
- Situacions d´emergencia

Salut:

- Ampliació del Servici per MoreresII

Participació ciutadana:


- Pressuposts participatius
- Renda bàsica